Primers auxilis: Fractures

Primersauxilis-Fractures-consellfarmaceutic

Una fractura, tal i com el seu nom indica és un trencament d’un os, presentant dolor localitzat, impotència funcional i inflamació.

Les formes més comunes de fractures són tres: tancades, de “tija verda” i obertes. Continua llegint